Xizmat ko'rsatish shartlari

Ommaviy oferta
(DonorTop platformasidan foydalanish to‘g‘risida)
Marg'ilon shahri 2021 yil 1-noyabr.

Foydalanuvchi tomonidan mazkur ofertada belgilangan harakatlarning bajarilishi, u tomonidan quyidagi shartlar so‘zsiz qabul qilinganligini anglatadi (Ofertaning aksepti). Ofertani aksept qilgan paytdan shartnoma tuzilgan hisoblanadi. Mazkur shartnomada to‘g‘ridan-to‘g‘ri nazarda tutilmagan barcha hollar, tomonlar O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari va ish muomalasi odatlariga rioya qiladilar.

1. ATAMA VA TA'RIFLAR.

 • 1.1. Mazkur shartnomada quyidagi atama va ta'riflar qo‘llaniladi.
 • ....
 • ....
 • ....

2. AKSEPT TARTIBI

 • 2.1. ...

3. SHARTNOMA PREDMETI

 • 3.1. ....

4. XIZMATLARNI TO‘LASH

 • 4.1. ...

5. TARAFLAR MAJBURIYATLARI

 • 5.1. ...

6. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI

 • 6.1. ...

7. SHARTNOMANI BEKOR QILISh

 • 7.1. ...

8. КELIShMOVChILIKLARNI KO‘RIB ChIQISh TARTIBI

 • 8.1. ...

9. BOSHQA SHARTLAR

 • 9.4....